Doživite čaroliju
Doživite čaroliju
Osetite eksploziju intenzivnih i raznolikih boja.
Život čine detalji!
Život čine detalji!
Uz savršeni vid, sagledajte život iz pravog ugla.
Aktivan život bez ograničenja
Aktivan život bez ograničenja
Život bez dioptrije otvara brojne mogućnosti za kvalitetniji i ispunjeniji život.
Lako, bezbolno, jednostavno
Lako, bezbolno, jednostavno
Lasersko uklanjanje dioptrije je potpuno bezbolna i pouzdana procedura.
10 minuta do WOW efekta
10 minuta do WOW efekta
Intervencija traje svega 10 minuta, a rezultat je praktično trenutačan.

December 23, 2013

Apsolutne i relativne kontraindikacije za lasersko uklanjanje dioptrije

Smatra se da je lasersko uklanjanje dioptrije jedna od najpouzdanijih i najefikasnijih operacija na ljudskom telu. Ovome u velikoj meri doprinosi činjenica da je operacija tek mali, krajnji deo celokupne procedure, budući da se najviše pažnje poklanja detaljnom i sveobuhvatnom preoperativnom pregledu (link ka stranici – Preoperativni pregled).  Tokom ovog pregleda vrši se realno sagledavanje anatomskog i funkcionalnog stanja oka, kao i celokupnog zdravstvenog stanja pacijenta.  U nastavku su date neke od osnovnih apsolutnih i relativnih kontraindikacija za lasersko uklanjanje

December 19, 2013

PRK ili LASIK

Dve danas najčešće korišćene metode laserskog uklanjanja dioptrije su LASIK (laser in situ keratomileusis) i PRK (fotorefraktivna keratomija). Uprkos činjenici da je oporavak pacijenta i vraćanje uobičajenom životnom režimu znatno brži nakon LASIK–a, PRK ima svojih prednosti i koristi se kod pacijenata koji se ne smatraju pogodnim kandidatima za lasersko skidanje dioptrije LASIK metodom. Iz tog razloga samoj intervenciji prethodi detaljan pregled tokom kog se snimanjem mapa rožnjače i sagledavanjem njene debljine i oblika, kao i kvaliteta suznog filma, refraktivni

December 15, 2013

Moguće komplikacije

Lasersko uklanjanje dioptrije jedna je od najčešće izvođenih operacija u svetu, sa veoma visokim procentom uspešnosti i bezbednosti. Ipak, bitno je naglasiti da kao i svaka operacija, i ova intervencija sa sobom nosi određeni rizik. Na sreću, zahvaljujući veoma značajnom napretku u oblasti oftalmologije i razvoju usavršene, visokosofisticirane laserske tehnologije, ovaj rizik je sveden na minimum. Istraživanja su pokazala da procenat komplikacija nakon laserskog uklanjanja dioptrije iznosi do 1%, pri čemu komplikacije mogu biti teže i lakše.  Najozbiljnija komplikacija koja