Preoperativni pregled

Kako bi pacijent mogao da se podvrgne operaciji laserskog uklanjanja dioptrije, prvi korak je utvrđivanje ispunjenja osnovnih preduslova za vršenje ove intervencije:

 • Godine starosti – minimalna starosna granica je napunjenih 20 godina života
 • Stabilnost dioptrije – nepromenjenost dioptrije u poslednih godinu dana (tj. da nije varirala više od +/- 0.5 dioptrije) 

Potom, u cilju osiguranja bezbednosti i uspešnosti zahvata, neophodno je obaviti detaljan dijagnostički oftalmološki pregled kako bi se sa sigurnošću utvrdilo da li je pacijent u potpunosti odgovarajući kandidat za lasersko uklanjanje dioptrije. 

Preoperativni pregled vrši se po prethodno zakazanom terminu, shodno željama pacijenta. Ukoliko pacijent nosi kontaktna sočiva, neophodno je da ih skine sedam dana pre pregleda, odnosno četrnaest dana ako su u pitanju gas propusna ili tvrda sočiva. 

Preoperativni pregled oka traje oko 1,5 do 2 sata, u zavisnosti od individualnog ispitivanja i konsultacija sa lekarom. Ovaj pregled predstavlja veoma bitan deo same intervencije, jer se tokom njega izrađuju posebne mape oka koje se koriste u toku operacije, kako bi bila uklonjena precizna količina tkiva rožnjače, obezbeđujući pacijentu najčistiji mogući vid. 

PREOPERATIVNI PREGLED kojim se utvrđuje da li je osoba pogodan kandidat za lasersko uklanjanje dioptrije i koji ne obavezuje pacijenta da se nužno operaciji i podvrgne, sastoji se od:

 • kompjutersko određivanje dioptrije automatskim refraktokeratometrom
 • visoko sofisticirano i precizno snimanje rožnjače kornealnom tomografijom (skeniranje debljine, zakrivljenosti i detekcija eventualnih abnormalnosti rožnjače)
 • bezkontaktno merenje očnog pritiska
 • proveru kvaliteta suznog filma (Schirmer i BUT test)
 • određivanje vidne oštrine na uske zenice
 • kompletan biomikroskopski pregled prednjeg očnog segmenta
 • određivanje vidne oštrine u cikloplegiji (sa proširenim zenicama)
 • kompletan biomikroskopski pregled očnog dna
 • ultrazvučne biometrije 

Nakon sprovedenih preoperativnih pregleda oka određuje se kojoj od moguće tri grupe pacijent pripada i koje su, shodno tome, njegove mogućnosti za korekciju dioptrije:

 • Prva grupa su pacijenti koji imaju potpuno zdrave oči, te je rizik od neželjenih efekata minimalan i mogu se podvrgnuti laserskom uklanjanju dioptrije LASIK metodom
 • Druga grupa obuhvata pacijente koji su potencijalni kandidati za LASIK metodu, ali imaju određene komplikacije kao što su:  suve oči, infekcije, glaukom ili neki retinalni problem. U tom slučaju se savetuje intervencija primenom PRK metode.
 • Treća grupa su pacijenti koji nisu kvalifikovani za LASIK zbog različitih problema oka, zdravstvenog ili mentalnog stanja, te im se preporučuje  PRK metoda ili ugradnja intraokularnih sočiva.

O metodi koja će biti primenjena odlučuju lekar i pacijent. 

Bitno je naglasiti da nijedan segment preoperativnog pregleda ni na koji način nije štetan za oko. Jedini diskomfor predstavlja postupak širenja zenica, budući da su posledice mutan vid i osetljivost na svetlo u narednih nekoliko sat.  

Kako bi se na pravi način pripremili za operaciju, pročitajte neke od saveta iskusnih oftalmologa

Istraživanja pokazuju da se nakon sprovedenog pregleda utvrdi da 3-7 % pacijenata nije pogodno za ovu operaciju, budući da su otkrivene određene apsolutne i relativne kontraindikacije za lasersko uklanjanje dioptrije. U takvim slučajevima optimalno rešenje je ugradnja intraokularnih sočiva.

Lasersko uklanjanje dioptrije - Preoperativni pregled