Ko su kandidati za lasersko uklanjanje dioptrije ?

Lasersko uklanjanje dioptrije je brz, efikasan, pouzdan i jednostavan put do trajno korigovanog vida. Međutim, nisu svi pacijenti pogodni kandidati za ovu vrstu intervencije. Stoga je neophodno pre operacije izvršiti detaljan oftalmološki pregled tokom kog će se utvrditi da li je pacijent odgovarajući kandidat za lasersko uklanjanje dioptrije. 

Osnovni preduslovi koji treba da su ispunjeni su:

  1. Pacijent treba da ima navršenih 20 godina života
  2. Dioptrija treba da je stabilna najmanje godinu dana unazad, tj. da se nije menjala više od +/- 0.50 D
  3. Dioptrija treba da je u rasponu od:
    • hipermetropija (dalekovidost) do + 5.0 D
    • miopija (kratkovidost) do – 10.0 D
    • astigmatizam do + / – 5.0 D 

Svaki pacijent koji zadovoljava navedene preduslove može biti pogodan kandidat za lasersko uklanjanje dioptrije. Ipak, u cilju obezbeđivanja sigurnosti i efikasnosti zahvata, neophodno je izvršiti detaljan oftalmološki preoperativni pregled na sofisticiranim i visokospecijalizovanim dijagnostičkim aparatima, kako bi se ustanovilo postoje li bilo kakvi uzroci koji predstavljaju kontraindikacije za ovaj operativni zahvat. Neophodno je da rožnjača i oko u celini zadovoljavaju određene medicinske kriterijume, kao i da je opšte zdravstveno stanje pacijenta zadovoljavajuće. Kontraindikacije za operaciju mogu predstavljati bolesti rožnjače, suvo oko, udružene očne bolesti (kratkovidost preko -12.0D, dalekovidost i astigmatizam preko +6.0D), glaukom, dijabetes, keratokonus, trudnoća, dojenje, bolesti vezivnog tkiva, imunodeficijentna stanja itd. 

Za osobe koje nose kontaktna sočiva važi posebna napomena: nosioci mekih kontaktnih sočiva trebaju nedelju dana pre pregleda skinuti ista, a nosioci polutvrdih kontaktnih sočiva dve nedelje pre pregleda ne smeju nositi sočiva. 

Ukoliko se pregledom utvrdi da pacijent nije pogodan kandidat za lasersko uklanjanje dioptrije, određuje se uzrok i preporučuje se neko drugo, alternativno rešenje. Ovim osobama se savetuje korekcija dioptrije ugradnjom specijalnih sočiva, kojima se mogu korigovati dioptrije opsega od -20.0 do +10.0. 

Gornja starosna granica ne postoji, ali se starijim osobama ne savetuje ovaj zahvat, budući da imaju veću verovatnoću da dobiju glaukom (povišeni očni pritisak) ili kataraktu (sivu mrenu, tj zamućenje prirodnog očnog sočiva). Za osobe starije od 40 godina, postoji mogućnost ugradnje specijalnih multifokalnih intraokularnih sočiva, koja omogućavaju savršen vid na blizinu i na daljinu bez nošenja naočara.

  Ko su kandidati za lasersko skidanje dioptrije?