Vesti

December 19, 2013

PRK ili LASIK

Dve danas najčešće korišćene metode laserskog uklanjanja dioptrije su LASIK (laser in situ keratomileusis) i PRK (fotorefraktivna keratomija). Uprkos činjenici da je oporavak pacijenta i vraćanje uobičajenom životnom režimu znatno brži nakon LASIK–a, PRK ima svojih prednosti i koristi se kod pacijenata koji se ne smatraju pogodnim kandidatima za lasersko skidanje dioptrije LASIK metodom. Iz tog razloga samoj intervenciji prethodi detaljan pregled tokom kog se snimanjem mapa rožnjače i sagledavanjem njene debljine i oblika, kao i kvaliteta suznog filma, refraktivni

December 15, 2013

Moguće komplikacije

Lasersko uklanjanje dioptrije jedna je od najčešće izvođenih operacija u svetu, sa veoma visokim procentom uspešnosti i bezbednosti. Ipak, bitno je naglasiti da kao i svaka operacija, i ova intervencija sa sobom nosi određeni rizik. Na sreću, zahvaljujući veoma značajnom napretku u oblasti oftalmologije i razvoju usavršene, visokosofisticirane laserske tehnologije, ovaj rizik je sveden na minimum. Istraživanja su pokazala da procenat komplikacija nakon laserskog uklanjanja dioptrije iznosi do 1%, pri čemu komplikacije mogu biti teže i lakše.  Najozbiljnija komplikacija koja