February 6, 2019

Da li se dioptrija može vratiti posle laserskog skidanja dioptrije?

Lasersko skidanje dioptrije jedna je od najčešće izvođenih operacija u svetu, sa veoma visokim procentom uspešnosti i bezbednosti. Ipak, pacijenti imaju brojne dileme i pitanja, a većina se odnosi na mogućnost povrata dioptrije nakon operacije. 

Garancija da će operacija uspeti

Iz straha, pacijenti često traže garanciju od svog hirurga da će operacija uspeti. 

Da li se dioptrija može vratiti posle laserskog skidanja dioptrije?

Kao i svaki drugi operativni zahvat i lasersko uklanjanje dioptrije nosi određeni rizik. Srećom, u slučaju laserskog skidanja dioptrije, operativne i postoperativne komplikacije su svedene na minimum. Statistika pokazuje da je procenat komplikacija nakon laserskog skidanja dioptrije manji od 1%.

Da li se dioptrija može vratiti posle operacije?

Da li se dioptrija može vratiti posle laserskog skidanja dioptrije?U nekim, vrlo retkim slučajevima, može doći do “vraćanja” dela dioptrije. Ovo se može desiti zbog promene veličine samog oka, kao i zbog promene zakrivljenosti rožnjače.

U pitanju je povrat malog dela dioptrije koji obično ne prelazi 5-10% dioptrije koju je pacijent imao pre operacije. Ova situacija je retka, ali je češća kod velikih dioptrija i to više kod velikih plus nego kod minus dioptrija.

 

Šta ako mi se vrati dioptrija posle operacije?

Ukoliko pacijentu smeta mala dioptrija koja se „vrati“ nakon operacije, može se razmišljati o retretmanu. Potrebno je da je rožnjača dovoljne debljine da se na nju može ponovo delovati laserom. Ovaj retretman vrši se posle 3 do 6 meseci i pacijent nema dodatnih trošova tj. vrši se besplatno.

 Da li se dioptrija može vratiti posle laserskog skidanja dioptrije?

Važnost transparentnog informisanja pacijenta

Ustanove u kojima se vrše operativni zahvati, zakonom su obavezne da svakog pacijenta pre operacije usmeno i pismeno informišu o svim potrebnim segmentima procedure pre, tokom i posle operacije. Kada je pacijent dobio sve transparentne informacije i svojim potpisom potvrdio da shvata koji su mogući učinci operacije, kao i koje su eventualno moguće operativne i postoperativne komplikacije, te da pristaje na operaciju, tek tada se može pristupiti hirurškom zahvatu.

Ostavite komentar