December 19, 2013

PRK ili LASIK

Dve danas najčešće korišćene metode laserskog uklanjanja dioptrije su LASIK (laser in situ keratomileusis) i PRK (fotorefraktivna keratomija). Uprkos činjenici da je oporavak pacijenta i vraćanje uobičajenom životnom režimu znatno brži nakon LASIK–a, PRK ima svojih prednosti i koristi se kod pacijenata koji se ne smatraju pogodnim kandidatima za lasersko skidanje dioptrije LASIK metodom. Iz tog razloga samoj intervenciji prethodi detaljan pregled tokom kog se snimanjem mapa rožnjače i sagledavanjem njene debljine i oblika, kao i kvaliteta suznog filma, refraktivni hirurg odlučuje za jednu od pomenutih metoda. 

Preporučene metode s obzirom na dioptriju:

  • od 0.00 do -7.00 koriste se metode LASIK i PRK
  • od -7.00 do -10.00 koristi se metoda LASIK
  • preko -10.00 ne koristi se laserska metoda već metoda ugradnje intraokularnih sočiva
  • od 0.00 do +5.00 koristi se metoda LASIK 

Ključna razlika između ove dve metode je u načinu tretiranja tkiva rožnjače. Kod LASIK metode pomoću uređaja koji se naziva mikrokeratom odvaja se površni sloj rožnjače formiranjem flap-a ili zaliska, koji jednim svojim delom ostaje vezan za rožnjaču. PRK metoda podrazumeva uklanjanje celokupnog površinskog sloj epitela bez formiranja flap-a. Nakon toga, kod obe metode laserskog uklanjanja dioptrije, laserski zraci excimer lasera vrše remodeliranje otkrivenog tkiva rožnjače i na taj način uklanjaju postojeću dioptriju. Nakon dejstva lasera kod LASIK metode flap se odmah vraća na svoje mesto i brzo zarasta, dok je kod PRK metode potrebno nekoliko dana da se on regeneriše i da nove epitelne ćelije prekriju površinu oka, pošto je površinski sloj epitela uklonjen. Krajnji rezultat laserskog uklanjanja dioptrije je identičan bez obzira na metodu kojom je intervencija rađena. 

Ukoliko je rožnjača pretanka i za LASIK i za PRK metodu , ne radi se lasersko skidanje dioptrije, već je moguća ugradnja intraokularnih sočiva.

Više o metodama uklanjanja dioptrije, pročitajte na:

Ostavite komentar