December 15, 2013

Moguće komplikacije

Lasersko uklanjanje dioptrije jedna je od najčešće izvođenih operacija u svetu, sa veoma visokim procentom uspešnosti i bezbednosti. Ipak, bitno je naglasiti da kao i svaka operacija, i ova intervencija sa sobom nosi određeni rizik. Na sreću, zahvaljujući veoma značajnom napretku u oblasti oftalmologije i razvoju usavršene, visokosofisticirane laserske tehnologije, ovaj rizik je sveden na minimum. Istraživanja su pokazala da procenat komplikacija nakon laserskog uklanjanja dioptrije iznosi do 1%, pri čemu komplikacije mogu biti teže i lakše. 

Najozbiljnija komplikacija koja se može javiti nakon operacije je infekcija oka. Srećom, ove komplikacije su izuzetno retke, tačnije procenjuje se da se pojavljuju u jednom od 5.000 izvršenih zahvata (0,02%). Nastanak infekcije je moguće preventivno sprečiti, strogim pridržavanjem uputstva lekara u postoperativnom periodu, koja se odnose na redovno i pravilno kapanje kapi za oči, malo izmenjen režim života i redovne kontrole. Samo na ovaj način moguće je reagovati kod pojave prvih znakova infekcije (kao što su crvenilo, osećaj peckanja, pojava sekreta u oku itd.) i primenom odgovarajućih medikamenata sprečiti dalje širenje iste. 

Pored infekcije, postoje i druge lakše komplikacije, koje je ujedno i lako lečiti (blage sterilne upale rožnjače, izraženija suvoću oka i prolazna oštećenja najpovršnijeg sloja rožnjače). U prvih šest meseci, kod gotovo svakog pacijenta javlja se izraženija suvoća oka, što se manifestuje osećajem peckanja ili žuljanja u oku, oscilacijama vida, naročito pri radu za računarom ili boravkom u klimatizovanom prostoru. Ove smetnje se leče ukapavanjem veštačkih suza, koje će povratiti vlažnost oka. 

Još jedna od komplikacija koja se može javiti i koju nije moguće predvideti jer zavisi od individualne sposobnosti zaceljivanja tkiva je blagi ožiljak. Ova postoperativna posledica se leči ukapavanjem kortikosteroidnih kapljica i ni na koji način ne umanjuje vidnu oštrinu. 

Najčešća bojazan svakog pacijenta je pitanje da li će se dioptrija nakon nekog vremena povratiti? Jedan od osnovnih preduslova za lasersko uklanjanje dioptrije je stabilnost dioptrije, jer ukoliko se dioptrija nije menjala unazad minimum 12 meseci, smatra se da je završen rast oka, te da su veoma retki slučajevi da dioptrija toliko poraste da u većoj meri utiče na vid. Istraživanja su pokazala da kod korekcije kratkovidosti, procenat povrata dioptrije iznosi do 5%, a kod korekcije dalekovidosti i/ili visokog astigmatizma (preko 3.0D) do 10%. Ukoliko se zaostala dioptrija vrati, ona ne prelazi 15% početne dioptrije pre operacije. Ukoliko zaostala dioptrija predstavlja smetnju pacijentu, moguće je izvršiti retretman i ukloniti je i to najranije tri meseca nakon operacije.

Činjenica je da je refraktivna hirurgija oblast u usponu, te se vrši konstantno usavršavanje u pravcu smanjenja mogućnosti nastanka komplikacija i postizanja potpunog i dugotrajnog efekta korekcije vida. Laseri nove generacije predstavljaju izuzetno preciznu i sofisticiranu opremu, konstruisanu tako da se mogućnost bilo kakve greške svodi na minimum. Uređaj koji predstavlja poslednju reč tehnologije i daje u praksi najbolje dokazane rezultate je WaveLight Allegretto Eye-Q 400. 

Za svaku osobu koja odluči da se podrvgne zahvatu laserske korekcije vida, veoma je važno da se prethodno dobro informiše o svakom detalju procedure. Najvažnija odluka je kome poveriti brigu o svojim očima. Od velike je važnosti istražiti dostupne oftalmološke klinike koje pružaju ovu uslugu, proveriti kakvo je njihovo ranije iskustvo, kakvo je zadovoljstvo njihovih pacijenata, koji lekar je nosilac ove intervencije i kakve su njegove prethodne reference, koju opremu koriste (po mogućstvu saznati koliko često vrše održavanje i baždarenje iste) itd. Svakako najvažnije je sa izabranim lekarom ostvariti odnos pun poverenja, bez ustručavanja da se postavi bilo kakvo pitanje, uz strogo pridržavanje svih uputstava lekara pre, tokom i posle operacije.

Ostavite komentar